IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Intelligent Abacus Mental–Arithmetic Blog IMA Abacus Veelgestelde Vragen IMA Sensorisch Veelgestelde Vragen
Dichtbij  X

IMA Abacus Veelgestelde Vragen

 

Wat is "Abacus En Hoofdrekenen" ?

"Abacus en hoofdrekenen" betekent telraam gebruiken voor het onderwijzen van hoofdrekenen. Abacus is een tool die wordt gebruikt voor de berekening van PLUS, MINUS, MULTIPLICATIE en DIVISIE. Wanneer men een telraam gebruikt, moet men bepaalde regels en methoden volgen. Wanneer een persoon bekend en vaardig is in het gebruik van telraam, zal hij sneller kunnen rekenen. Door middel van gevoel, waarneming en geheugen zullen de hersenen worden getraind om te werken als een telraam en dat is wat het bedoelt met de "Abacus en Mental–ArithMetic" manier van rekenen. Als je eenmaal goed bent in de "Abacus en hoofdrekenen" manier van rekenen, kun je sneller rekenen dan een elektronische rekenmachine. De snelheid waarmee u het antwoord krijgt, is ongelooflijk. De "Abacus and Mental–Arithmetic" methode is 's werelds beste methode om rekenvaardigheid te leren.

 

Waarom Moet Men De Methode "Abacus En Hoofdrekenen" Leren ?

In ons dagelijks leven zullen we het probleem van de berekening onder ogen moeten zien. We moeten ergens, elke dag iets uitrekenen. Om dit probleem op te lossen, is het de beste manier waarop we de vaardigheid leren om het te doen. "Abacus en hoofdrekenen" methode is een oefening van GEEST en HAND. Wanneer onze vingers het telraam bedienen, zijn ook onze hersenen aan het werk. Hoe sneller we onze vingers gebruiken, hoe sneller onze hersenen werken. Deze oefening activeert dus onze hersenen. Wanneer onze handen en hersenen samenwerken, verbetert het de functies van onze hersenen dubbel.

 

Helpt Het Leren Van "Abacus En hoofdrekenen" De Ontwikkeling Van Ons Mentale Vermogen ?

De ontwikkeling van het mentale vermogen van een persoon hangt nauw samen met de oefening van onze vingers. Door onze vingers te gebruiken, wordt ons mentale vermogen automatisch verbeterd. Veel pedagogen zijn van mening dat het onderwijzen van hoofdrekenen met behulp van telraam perfect is en helpt bij de ontwikkeling van ons mentale vermogen. Ons brein kan in 2 helften worden verdeeld:

 

  • De linker hersenhelft die verantwoordelijk is voor spraak, schrijven, rekenen, denken, redeneren en oordelen.
  • De rechter hersenhelft die verantwoordelijk is voor beschrijving, imitatie, verbeelding en muziek.

 

"Abacus en hoofdrekenen" methode omvat een combinatie van DENKEN en OEFENEN. Bij rekenwerk moet men onthouden zoals men het telraam gebruikt. Men moet zowel zijn AANDACHTSVERMOGEN als GEHEUGENVERMOGEN gebruiken. Dit vereist de coördinatie van zowel de linker–als de rechterhersenhelft. De "Abacus en mentaal–rekenkundige" methode is dus de gouden sleutel om iemands mentale vermogen te ontwikkelen.

 

Wanneer Begint Men De "Abacus En mentaal–Rekenkundige" Methode Te Leren ?

Hoe jonger hoe beter. De lichaamscellen van een kind zijn voor 70% ontwikkeld als hij 3 jaar oud wordt en voor 100% als hij 4 jaar oud is. Als de cellen volledig ontwikkeld zijn, is dit de beste tijd om hoofdrekenen te leren. Daarom wordt gesuggereerd dat de beste leeftijd om te beginnen met leren is tussen de leeftijd van 4 tot 12 jaar – wat betekent van kleuterschool tot jaar 6.

 

Hoe Lang Duurt Het Om Het IMA–Programma Te Voltooien ?

Normaal gesproken duurt het ongeveer 3 jaar om het IMAProgramma te voltooien. Het programma wordt echter uitgevoerd op basis van de individuele voortgang van de student. Bovendien moeten studenten de volle aandacht en medewerking van de leraar in de klas schenken en moeten ze verantwoordelijk zijn voor hun plicht, bijvoorbeeld na de les moeten ze op tijd huiswerk maken. In de tussentijd moeten studenten hun kennis ook in het dagelijks leven gebruiken om het beste effect te bereiken.

 

Hoe Helpt Het Programma Voor Hoofdrekenen Kinderen ?

Wanneer kinderen rekenen met behulp van telraam, werken hun handen, ogen en hersenen samen en de activiteiten die in hun hersenen worden getoond, zijn onthouden, observeren, beoordelen en beheersen. Daarom verbetert het proces van het beantwoorden van vragen niet alleen hun observatie, geheugenvermogen, maar ook het ontwikkelen van het vermogen om problemen te analyseren en op te lossen. Vanwege de hoge mate van aandacht, geheugen en reactiviteit worden geoefend bij hoofdrekenen; de ontwikkeling van deze vermogens kan effectief worden gecultiveerd. Tegelijkertijd zullen kinderen geleidelijk de ontwikkeling van niet-intellectuele factoren bevorderen, zoals oplettendheid, volharding, competitief, tijdcontrolerend en ambitieus. Kinderen die hoofdrekenen leren, zullen gewoonlijk een aanzienlijke verbetering hebben in het leren van een vreemde taal, het reciteren van poëzie en het oplossen van wiskundige problemen.

 

Zullen De Wiskundige Prestaties Van Kinderen Verbeteren Na Het Leren Van Hoofdrekenen ?

Abacus en hoofdrekenen programma legt de nadruk op de mentale ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek bewijst ook dat een programma voor hoofdrekenen de snelle ontwikkeling van de intelligentie van kinderen bevordert. Ze kunnen hun handen en hersenen goed gebruiken, de aandacht, het geheugen en het leesvermogen verbeteren. De reikwijdte van het vak Wiskunde is breed. Het bevat verschillende definities, stellingen, formules, algoritmen, enz. Daarom zal de uitstekende wiskundige vaardigheid van kinderen worden gecultiveerd voor zover deze principes en de snelle rekenkracht van mentaal–rekenkunde onder de knie worden.

 

Wat Zijn De Kenmerken Van Het IMA–Programma ?

De training van hoofdrekenen stelt de studenten in staat de algehele kwaliteit te bevorderen en hun academische prestaties te verbeteren. Door de voortdurende beoefening van horen, rekenen en schrijven werken studenten, zien, horen, aanraking en andere zintuigen samen om de ontwikkeling van onze hersenen te bevorderen. Deze situatie vergroot niet alleen het denkvermogen, maar verbreedt ook de diepte en breedte van het denken. Het leren van telraam en hoofdrekenen helpt de ontwikkeling van potentieel, maar het leerproces moet in alle richtingen plaatsvinden. Intelligent Mental–Arithmetic (IMA) Programma hanteert strikte vereisten en variëteitentrainingsmodi die erop gericht zijn de interesse van studenten voor leren te wekken tijdens de basis van het basisniveau.

 

IMAProgramma Omvat De Volgende Kenmerken: –

IMA Creatief Denken Training

In de op informatie en technologie gebaseerde samenleving worden data steeds meer een belangrijke symbolische boodschap. Om de onpersoonlijke wereld beter te begrijpen, moeten mensen leren omgaan met allerlei soorten informatie, vooral digitale informatie. Het vermogen tot verzamelen, vergelijken en analyseren is een onderdeel geworden van de menselijke basiskwaliteiten. Daarom pleit de reeks "Activate Your Thinking Power" (d.w.z. Creative Thinking Training) in het IMA Programma voor de onafhankelijke activiteit van studenten in het leerproces, om het vermogen te ontwikkelen om wetten, patronen en anderen te onderzoeken. Door leerlingen aan te moedigen de beelden te gebruiken als concrete analyse, versnelt het denken niet alleen de analysesnelheid, maar vermindert het ook de moeilijkheidsgraad. Bovendien hebben ze de neiging om visuele informatie gemakkelijk te onthouden en voeren ze een efficiënte geordende gevisualiseerde analyse uit wanneer ze abstracte informatie zien. Na het berekenen van het aantal verschillende dingen, laten de leerlingen de kralen op het telraam zien. Tijdens het trainingsproces leren studenten verschillende denkwijzen in te nemen over hetzelfde probleem. Het is niet beperkt tot een idee en de gevestigde vorm, maar voor een verscheidenheid aan ideeën en methoden om het probleem op te lossen. Dit helpt om het geheugen, het denken en andere vaardigheden en de leerefficiëntie in twee keer zo snel als verwacht te verbeteren.

 

IMA Nieuw Era Abacus

De New Era Abacus die wordt gebruikt in het Intelligent MentalArithmetic (IMA) Programma is een patent-telraam. (Octrooi nr. 20082774). Het is een soort psychologisch effect van kleuren. De rechter hersenhelft zal door het lichtgevoelige zicht een hogere gevoeligheid hebben voor de rode en gele kleuren. Om de studenten te trainen is het veranderen van de driedimensionale visie een taalhint voor instructeurs in de klas. Studenten verplaatsen de kralen en plaatsen de positie van de kralen, het proces van onthouden van de beweging helpt hen om het ruimtelijke beeld in de kortst mogelijke tijd tot stand te brengen. De docent kan het ruimtelijke beeld van de student evalueren om te voorkomen dat studenten "vaardigheidsberekening" gebruiken, zodat de voortgang van het programma wordt versneld.

 

IMA Flash–Kaarten Training

Flash Cards zijn de stimuluskaarten van het gezichtsvermogen die de neurale circuits voor kwaliteitszicht tot stand brengen. De rijke visuele stimulatie verbetert de verbeeldingskracht en het logisch denken van studenten, versterkt de visuele waarneming, bevordert het visuele resolutievermogen, verbetert de visuele aandacht en observatie, ontwikkelt een driedimensionaal zicht en visie-integriteit. Er zijn verschillende flashcards. De IMA Flash Card traint de studenten om de kralen te verplaatsen en de positie van de kralen te plaatsen, de functie om onze hersenen te stimuleren door het geheugenproces van de beweging is hoger dan de originele woordflitskaarten en beeldflitskaarten. Het is echter hetzelfde als de woorden die zijn gebaseerd op de hoge mate van ruimtelijke compositie en ontleding van digitale beelden. Met de rol van de operaties van de hersenactiviteit zal het geheugenvermogen sterk worden verbeterd.

 

IMAMethode Zonder Formule

De niet–formule–methode is gemakkelijk te leren, terwijl de formule–methode ervoor zorgde dat de studenten geconfronteerd werden met het gevoel van frustratie en het opgeven van de mogelijkheid tot ontwikkeling van de rechter hersenhelft vanwege het moeilijke geheugenproces van de formule. Bovendien is het toepassingsvermogen van Non–Formula sterk. Studenten zijn in staat om het stadium van het verplaatsen van kralen meesterlijk te bereiken en hun zelfvertrouwen in de kortst mogelijke tijd op te bouwen om de beperking van de formule kwijt te raken. Bovendien is de methode zonder formule geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, terwijl de methode met formule geschikt is voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit helpt de kinderen om de tijd van ontwikkeling van de rechter hersenhelft te grijpen in de gouden kans van hersenontwikkeling.

 

IMA Zowel Handtelraam Als Hoofdrekenen

Met de beweging van kralen door de linker–en rechterhand, kunnen onze visie, gehoor, aanraking en spier gecoördineerd functioneren. Het is bevorderlijk om de visie, auditieve, tast–en sensorische organen samen te werken. Dan zullen de concentratie en het geheugenvermogen van de leerlingen toenemen. Zowel de linker–als de rechterhersenhelft werken en dragen onderling informatie over. De manipulatie en de beweging van beide handen worden gecontroleerd en gecoördineerd. Tijdens het ontwikkelingsproces van de geïntegreerde functie van de hersenen zal ook de behendigheid van aanraking, zicht en gehoor worden verbeterd.

 

IMA Negatieve Nummeroefening

Abacus en hoofdrekenen bestaan niet alleen uit de oorspronkelijke functie van rekenen, maar omvatten ook de functie van wijsheidsinspiratie. Het oefenen van negatieve getallen kan bijvoorbeeld de denkkracht van studenten oefenen. Tijdens het trainen moeten studenten zich concentreren op actief denken, het aantal kralen observeren, de regels voor bewegende kralen analyseren en onmiddellijk een oordeel vellen en reageren.

 

Het Slechte Geheugen Van Kinderen Beïnvloedt Hun Schoolprestaties.

Zal Mentale–Rekenkundige Training Het Geheugenvermogen Van Kinderen Vergroten ? Waarom ?

Veel ouders denken dat de prestaties van kinderen op het gebied van wiskunde zullen worden verbeterd door hoofdrekenen te leren. In feite is het niet helemaal correct. De ruimtelijke "schaduw" (namelijk ruimtelijk beeld) van de kralen in onze hersenen zal worden gevormd door het beeld van de kralen met de medewerking van de rode en gele kralen van het Nieuwe Tijdperk Abacus. Wanneer een leraar een leerling instrueert om het beeld in de hersenen van boven, beneden en uit verschillende richtingen en staven te bewegen, wordt hun beeld van de kralen duidelijker. De oorsprong van geheugen is ruimte. Het geheugen komt nadat de ruimte is gevormd. Evenzo weten we allemaal dat het motief van het bijwonen van collegegeld het verwerven van kennis is, maar hoe kunnen we leren zonder uit het hoofd te leren? De ruimte van de beweging van kralen is actief terwijl de slagen van woorden worden gevormd en onveranderlijk. Als studenten de beweging van kralen in hun hersenen duidelijk kunnen zien, laat dit zien dat ze de methode om woorden te schrijven gemakkelijk kunnen zien en geleidelijk meer vocabulaires kunnen leren. Hun kennis zal worden vergroot met veel vocabulaires. Ondertussen zullen hun schoolprestaties op natuurlijke wijze worden verbeterd in combinatie met de oprichting van drie talen.

 

Kan Elke IMA–Student Hoofdrekenen Beheersen ?

Ja, elke student kan de structuur van kralen in zijn hersenen vormen, zolang er van tevoren een solide basis voor telraamberekening wordt gelegd. Er moet echter voor worden gezorgd dat de student "reflectieruimte" heeft geoefend, maar niet "visuele ruimte". De "reflectieruimte" kan ook wel "beeldruimte" worden genoemd. Wanneer een student hoofdrekenen aan het doen is, is de beweging van kralen in zijn hoofd voltooid, zijn ogen hoeven niet naar zijn vingers te kijken. Integendeel, de student die "visuele ruimte" beoefent, zal naar zijn vingers kijken bij het verplaatsen van kralen; het laat zien dat het beeld in zijn hersenen alleen zal worden voltooid met behulp van ogen (dat is visie). "Image Mental–Arithmetic" kan vragen stellen in eenheden van tientallen, honderden, duizenden en tienduizenden door te lezen of te luisteren. Echter, "visueel hoofdrekenen" kan alleen vragen in eenheden doen, tientallen door te lezen of te luisteren. De "verdeelde berekening" wordt gebruikt wanneer de vragen in honderden, duizenden of tienduizenden verschijnen. De zogenaamde "verdeelde berekening" houdt in dat vragen worden gedeeld en ze in twee, drie of vier keer worden berekend. Als een leerling geen gehoorberekening kan hebben maar alleen rekenwerk kan lezen, betekent dit dat de verkeerde methode wordt gebruikt en dat de problemen onmiddellijk moeten worden opgelost voor het voorbereiden van vragen in duizenden en tienduizenden. Vanwege de beperkte ruimte in "visueel hoofdrekenen", kunnen de kralen voor veel cijfers niet in de hersenen worden opgeslagen en het dient in de eerste plaats niet om het geheugenvermogen van studenten te verbeteren.