IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Phim IMA Phòng Trưng Bày IMA Thư Viện Ảnh IMA
ĐÓNG  X

Phim IMA

Chào Mừng Bạn Đến Với Thư Viện Phương Tiện IMA

Tết Nguyên Đán–2021
Năm mới sắp đến–2021
Lời chào mùa IMA–2021
Bảo vệ môi trường–2019
Bảo vệ môi trường–2019
Tết Nguyên Đán–2019
Tết Nguyên Đán–2019
Cuộc thi Quốc tế–2019
Lời chào mùa IMA–2019
Lễ ra mắt sách điện tử–2018
Bảo vệ môi trường–2018
Bảo vệ môi trường–2018
Nhà Nước IMA Thi–2018–A
Nhà Nước IMA Thi–2018–B
Nhà Nước IMA Thi–2018–C
Nhà Nước IMA Thi–2018–D
Nhà Nước IMA Thi–2018–E
Nhà Nước IMA Thi–2018–F
Nhà Nước IMA Thi–2018–G
IMA E-Books–Chinese Version–2018
IMA Cambodia @ Phnom Penh–2018–1
IMA Cambodia @ Phnom Penh–2018–2
IMA–Franchise Introduction–2018
IMA E-Books–English Version–2018
IMA Exciting Moments–2017–Part 1
IMA Exciting Moments–2017–Part 2
IMA Testimonial–2017
IMA Best Awards–2017
Presented by IMA–Integrity–2017
IMA App will be launched–2017
Presented by IMA–Integrity–2017–1
IMA Integrity–Chinese Version–2017
Presented by IMA–2017
Presented by IMA–Integrity–2017–3
Presented by IMA–IMA Song–2017
Testimonial for Malay parents–2017
Testimonial for Indian parents–2017
Testimonial for Chinese parents–2017
Presented by IMA–Integrity–2017–2
Presented by IMA–2016
Presented by IMA–2016
IMA Seminar of Sensory–2017
IMA–Chinese New Year–2016
IMA–Merry Christmas–2015
IMA–Mid Autumn Festival–2015
IMA–Franchise Introduction–2015
IMA–Franchise Introduction–2015
IMA–Career Opportunities–2015
IMA–Chinese Version–2015
IMA Program–Chinese Version–2015
IMA Programmes Introduction–2015
IMA Sand Art Presentation–2015
IMA Sand Art Presentation–2014
IMA Exciting Moments–2014
IMA Highlight Version–2014
IMA Best Awards–2014
IMA Promotional Video–2014–1
IMA Promotional Video–2014–2
IMA International Competition–2012
IMA Abacus–English Version–2012
IMA Abacus–Chinese Version–2012
IMA Singapore Announcement–2011
IMA International Competition–2010
IMA International Competition–2010
IMA International Competition–2008
IMA International Competition–2008
IMA International Competition–2006
IMA International Competition–2006
IMA 3D ANIMATION–2006