IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia

Cuộc Thi Quốc Tế IMA – Giải Thưởng Người Hướng Dẫn Tốt Nhất

Không Tên   Tên trung tâm Sự miêu tả
Không Tên   Tên trung tâm Sự miêu tả
Tan Yan Ting Pahang - Kuantan Centre Best Instructor Award - 2019
Lim Seow Lin Johor - Makmur Centre Best Instructor Award - 2019
Wong Jen Ni Seremban - Lobak Centre Best Instructor Award - 2019
Wong Chew Yi Sarawak - Kuching Centre Best Instructor Award - 2019
Won Shu Xin Seremban - Seremban 2 Centre Best Instructor Award - 2019