IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Intelligent Abacus Mental–Arithmetic Blog IMA Abaküs Sıkça Sorulan Sorular IMA Duyusal Sıkça Sorulan Sorular
Kapat  X

IMA Abaküs Sıkça Sorulan Sorular

 

"Abaküs Ve Zihinsel–Aritmetik" Nedir ?

"Abaküs ve ZihinselAritmetik", zihinselaritmetik öğretmek için abaküs kullanılması anlamına gelir. Abaküs, ARTI, EKSİ, ÇARPMA ve BÖLÜNME hesaplamaları için kullanılan bir araçtır. Kişi abaküs kullandığında, belirli kural ve yöntemlere uymak zorundadır. Bir kişi abaküs kullanımına aşina ve becerikli olduğunda, daha hızlı hesap yapabilecektir. Hissetme, algılama ve hafıza yoluyla, kişinin beyni abaküs gibi çalışmak üzere eğitilecektir ve bu, "Abaküs ve ZihinselAritmetik" hesaplama yöntemiyle kastettiği budur. "Abaküs ve ZihinselAritmetik" hesaplama yönteminde başarılı olduğunuzda, elektronik bir hesap makinesinden daha hızlı hesaplama yapabilirsiniz. Cevabı alma hızınız inanılmaz. "Abaküs ve ZihinselAritmetik" yöntemi, hesaplama becerisini öğrenmek için dünyanın en iyi yöntemidir.

 

Neden "Abaküs Ve Zihinsel–Aritmetik" Yöntemi Öğrenilmeli ?

Günlük hayatımızda hesaplama meselesiyle yüz yüze gelmek zorundayız. Bazen her gün bir yerde bir şey hesaplamamız gerekir. Bu sorunu çözmek için, beceriyi öğrenmenin en iyi yolu budur. "Abaküs ve Zihinsel-Aritmetik" yöntemi ZİHİN ve EL'in bir egzersizidir. Parmaklarımız abaküsü çalıştırırken, benzer şekilde beynimiz de iş başındadır. Parmaklarımızı ne kadar hızlı kullanırsak beynimiz o kadar hızlı çalışır. Böylece bu egzersiz beynimizi harekete geçirir. Ellerimiz ve beynimiz birlikte çalıştığında, beynimizin işlevlerini iki katına çıkarır.

 

"Abaküs Ve Zihinsel–Aritmetik" Öğrenmek Zihinsel Fakültemizin Gelişimine Yardımcı Olur Mu ?

Bir kişinin zihinsel yetisinin gelişimi parmaklarımızın egzersizi ile yakından ilgilidir. Parmaklarımızı kullanarak zihinsel yetimiz otomatik olarak gelişecektir. Pek çok eğitimci, abaküs kullanarak Zihinsel–Aritmetik öğretmenin mükemmel olduğuna ve zihinsel fakültemizin gelişimine yardımcı olduğuna inanmaktadır. Beynimiz 2 yarıya bölünebilir:

 

  • Konuşma, yazma, hesaplama, düşünme, akıl yürütme ve yargılamadan sorumlu olan sol beyin.
  • Tanımlama, taklit etme, hayal gücü ve müzikten sorumlu olan sağ beyin.

 

"Abaküs ve Zihinsel–Aritmetik" yöntemi, DÜŞÜNME ve EGZERSİZ'in bir kombinasyonunu içerir. Hesaplama çalışmasında abaküsü kullandığını hatırlamak gerekir. Kişinin DİKKAT GÜCÜNÜ ve BELLEK GÜCÜNÜ kullanması gerekir. Bu, hem sol hem de sağ beynin koordinasyonunu gerektirir. Bu nedenle, "Abaküs ve Zihinsel–Aritmetik" yöntemi kişinin zihinsel yetisini geliştirmenin altın anahtarıdır.

 

"Abaküs Ve ZihinselAritmetik" Yöntemi Ne Zaman Öğrenilmeye aşlanır ?

Ne kadar genç o kadar iyi. Bir çocuğun vücut hücreleri 3 yaşına geldiğinde% 70, 4 yaşına geldiğinde ise% 100 gelişir. Hücreler tam olarak geliştiğinde, Zihinsel–Aritmetik öğrenmek için en uygun zaman olduğundan, öğrenmeye başlamak için en uygun yaşın 4 ile 12 yaşları arasında olması önerilmektedir – yani Anaokulundan 6. Sınıfa kadar.

 

IMA Programını Tamamlamak Ne Kadar Sürer ?

Normalde, IMA Programını tamamlamak yaklaşık 3 yıl sürer. Ancak program, öğrencinin bireysel ilerleme hızına göre yürütülecektir. Ayrıca, öğrenciler sınıfta tüm dikkatlerini vermeli ve öğretmenleriyle işbirliği yapmalı ve görevlerinden sorumlu olmalıdır, örneğin dersten sonra zamanında ev ödevi yapmak zorundadırlar. Bu arada öğrenciler de en iyi etkiyi elde etmek için bilgilerini günlük hayatta kullanmalıdır.

 

Zihinsel Aritmetik Programı Çocuklara Nasıl Yardımcı Olur ?

Çocuklar abaküs kullanarak hesap yaparken elleri, gözleri ve beyinleri birlikte çalışır ve beyinlerinde gösterilen faaliyetler ezberleme, gözlemleme, yargılama ve ustalaşmadır. Bu nedenle, soruları cevaplama süreci sadece gözlemlerini, hafıza gücünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda problemleri analiz etme ve çözme becerilerini de geliştirir. Dikkat yeteneğinin yüksek olması nedeniyle, Zihinsel–Aritmetik etkinliklerde hafıza ve tepkisellik uygulanır; bu yeteneklerin gelişimi etkili bir şekilde geliştirilebilir. Aynı zamanda çocuklar, dikkatli olma, sebat etme, rekabetçi olma, zamanı kontrol etme ve istekli olma gibi entelektüel olmayan faktörlerin gelişimini kademeli olarak teşvik edeceklerdir. Zihinsel–Aritmetik öğrenen çocuklar genellikle yabancı dil öğrenme, şiir okuma ve matematiksel problemleri çözme becerilerinde önemli ölçüde gelişecektir.

 

Zihinsel–Aritmetik Öğrendikten Sonra Çocukların Matematiksel Performansı Artacak Mı ?

Abaküs ve Zihinsel–Aritmetik programı zihinsel gelişime vurgu yapar. Bilimsel araştırmalar ayrıca ZihinselAritmetik programının çocukların zekasının hızlı gelişimini arttırdığını da kanıtlıyor. Ellerini ve beyinlerini iyi kullanabilir, dikkat, hafıza ve okuma becerilerini geliştirebilirler. Matematik konusunun kapsamı geniştir. Farklı tanımları, teoremleri, formülleri, algoritmaları vb. İçerir. Bu nedenle, çocukların olağanüstü matematiksel yetenekleri, bu ilkeler ve ZihinselAritmetiğin hızlı hesaplama gücüne hakim olduğu sürece geliştirilecektir.

 

IMA Programının Özellikleri Nelerdir ?

Zihinsel–Aritmetik eğitimi, öğrencilerin genel kalitesini ve akademik performanslarını geliştirmeyi sağlar. Sürekli işitme, hesaplama ve yazma uygulamaları sayesinde öğrenciler, görme, duyma, dokunma ve diğer duyu organları beyinlerimizin gelişimini desteklemek için işbirliği yapar. Bu durum sadece düşünme yeteneğini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda düşünme derinliğini ve genişliğini de genişletir. Abaküs ve Zihinsel–Aritmetik öğrenme potansiyelin gelişmesine yardımcı olur ancak öğrenme süreci her yönde olmalıdır. Akıllı Zihinsel–Aritmetik (IMA) Programı, temel seviyenin kuruluşu sırasında öğrencinin öğrenmeye olan ilgisini uyandırmayı amaçlayan katı gereksinim ve çeşitli eğitim modlarını benimser.

 

IMA Programı Aşağıdaki Özellikleri Içerir : –

IMA Yaratıcı Düşünme Eğitimi

Bilgi ve teknoloji temelli toplumda, veriler giderek önemli bir sembolik mesaj haline geliyor. Kişisel olmayan dünyayı daha iyi anlamak için, insanlar her türlü bilgiyle, özellikle de dijital bilgilerle başa çıkmayı öğrenmelidir. Toplama, harmanlama ve analiz etme yeteneği, temel insan niteliklerinin bir parçası haline geldi. Bu nedenle, IMA Programındaki "Düşünme Gücünüzü Etkinleştirin" dizisi (yani Yaratıcı Düşünme Eğitimi), hukuku, kalıpları ve diğerlerini keşfetme becerisini geliştirmek için öğrencilerin öğrenme sürecindeki bağımsız faaliyetlerini savunur. Öğrencileri görüntüleri somut analiz olarak kullanmaya teşvik ederek, düşünme yalnızca analiz hızını artırmakla kalmaz, aynı zamanda zorluk derecesini de azaltır. Ek olarak, görsel bilgileri kolayca hatırlama ve soyut bilgileri gördüklerinde verimli ve düzenli bir şekilde görselleştirilmiş analizler yapma eğilimindedirler. Farklı şeylerin miktarını hesapladıktan sonra öğrenciler abaküs üzerindeki boncukları gösterecekler. Eğitim sürecinde, öğrenciler aynı probleme farklı bakış açıları getirmeyi öğrenecekler. Bir fikir ve yerleşik formla sınırlı değil, problemi çözmek için çeşitli fikirler ve yöntemler içindir. Bu, hafızayı, düşünmeyi ve diğer yetenekleri ve öğrenme verimliliğini iki ve üzerinde beklendiği kadar hızlı bir şekilde geliştirmeye yardımcı olur.

 

IMA Yeni Çağ Abaküsü

Akıllı Zihinsel–Aritmetik (IMA) Programında kullanılan Yeni Çağ Abaküsü patent abaküsüdür. (Patent No.:20082774). Renklerin bir tür psikolojik etkisidir. Sağ beyin, ışığa duyarlı görüş sayesinde kırmızı ve sarı renklere karşı daha yüksek bir hassasiyete sahip olacaktır. Öğrencileri üç boyutlu görme değişikliklerini eğitmek, sınıftaki eğitmenler için bir dil ipucudur. Öğrenciler boncukları hareket ettirir ve boncukların pozisyonunu koyar, hareketin ezberleme süreci, mümkün olan en kısa sürede mekansal imajı oluşturmalarına yardımcı olur. Öğretim elemanı, öğrencinin "yetenek hesaplama" özelliğini kullanmasını engellemek ve programın ilerlemesini hızlandırmak amacıyla öğrencinin mekansal imajını değerlendirebilir.

 

IMA Flash Kartları Eğitimi

Flaş Kartlar, kaliteli görme sinir devrelerini oluşturan görme uyarıcı kartlarıdır. Zengin görsel uyarım, öğrencilerin hayal gücünü ve mantıksal düşünmesini geliştirir, görsel algıyı güçlendirir, görsel çözünürlük yeteneğini geliştirir, görsel dikkati ve gözlemi geliştirir, üç boyutlu görme ve görme bütünlüğünü geliştirir. Flash kart çeşitleri var. IMA Flash Card, öğrencileri boncukları hareket ettirme ve boncukların pozisyonunu yerleştirme konusunda eğitir, hareketin ezberleme sürecinde beynimizi harekete geçirme işlevi, orijinal kelime flash kartları ve görüntü flash kartlarından daha yüksektir. Bununla birlikte, dijital görüntülerin yüksek derecede uzamsal kompozisyonu ve ayrıştırılmasına dayanan kelimelerle aynıdır. Beyin aktivitesinin operasyonlarının rolü ile hafıza gücü oldukça gelişecektir.

 

IMA Formül Dışı Yöntem

Formül Dışı Yöntemi öğrenmesi kolayken, Formül Yöntemi, öğrencilerin formülün zorlu ezberleme sürecinden dolayı hayal kırıklığı duygusuyla yüzleşmesine ve sağ beyin gelişimi fırsatından vazgeçmesine neden olmuştur. Dahası, Non–Formula'nın uygulama kabiliyeti güçlüdür. Öğrenciler, formülün kısıtlamasından kurtulmak için en kısa sürede boncukları hareket ettirme aşamasına gelip güvenlerini geliştirebilirler. Ayrıca Formül Dışı Yöntem 3 yaş üstü çocuklar için uygunken Formül Yöntemi 6 yaş üstü çocuklar için uygundur. Bu, çocukların beyin gelişimi için altın fırsatta sağ beyin gelişimi zamanını yakalamalarına yardımcı olur.

 

IMA Hem El Abaküsü Hem De Zihinsel–Aritmetik

Boncukların sol ve sağ ellerin hareketi ile görme, işitme, dokunma ve kaslarımız koordineli olarak çalışabilir. Görme, işitme, dokunma ve duyu organlarıyla işbirliği yapmaya elverişlidir. Daha sonra öğrencilerin konsantrasyonu ve hafıza gücü geliştirilecektir. Hem sol hem de sağ beyin hemisferleri karşılıklı olarak çalışır ve bilgi aktarır. Her iki elin manipülasyonu ve hareketi kontrol edilir ve koordine edilir. Beynin entegre işlevinin geliştirilmesi sürecinde, dokunma, görme ve işitme çevikliği de geliştirilecektir.

 

IMA Negatif Sayı Uygulaması

Abaküs ve Zihinsel–Aritmetik sadece hesaplamanın orijinal işlevini değil, aynı zamanda bilgelik ilhamının işlevini de içerir. Örneğin, negatif sayılar uygulaması öğrencilerin düşünme gücünü geliştirebilir. Eğitim sürecinde öğrenciler aktif düşünmeye odaklanmalı, boncuk sayısını gözlemlemeli, hareketli boncukların kurallarını analiz etmeli ve hemen karar vermeli ve yanıt vermelidir.

 

Çocukların Yetersiz Hafıza Gücü, Okul Performanslarını Etkiler.

Zihinsel–Aritmetik Eğitim Çocukların Hafıza Gücünü Artıracak Mı ?

Birçok anne-baba, zihinsel–aritmetik öğrenmenin matematikteki performansının artacağını düşünmektedir. Aslında tam olarak doğru değil. Yeni Çağ Abaküs'ün kırmızı ve sarı boncuklarının iş birliği ile boncukların görüntüsü ile beynimizdeki boncukların uzaysal "gölgesi" (yani uzaysal görüntüsü) oluşacaktır. Bir öğretmen öğrenciye beyindeki görüntüyü yukarı, aşağı ve farklı yön ve çubuklardan karıştırması talimatını verdiğinde, boncukların görüntüsü daha net hale gelecektir. Hafızanın kaynağı uzaydır. Hafıza, boşluk oluştuktan sonra gelir. Benzer şekilde, hepimiz öğrenim sınıfına katılmanın nedeninin bilgi edinmek olduğunu biliyoruz, ancak ezberlemeden nasıl öğrenebiliriz? Kelime vuruşları oluşurken ve değiştirilemezken boncukların hareket alanı etkindir. Öğrenciler beynindeki boncukların hareketini net bir şekilde görebiliyorsa, kelime yazma yöntemini daha kolay görebildiklerini ve giderek daha fazla kelime öğrenebildiklerini gösterir. Birçok kelime dağarcığı ile bilgileri artacaktır. Bu arada, okul performansları, üç dilin temeliyle birlikte doğal olarak iyileştirilecektir.

 

Her IMA Öğrencisi ZihinselAritmetik Hesaplamada Ustalaşabilir Mi ?

Evet, abaküs hesaplamasının sağlam bir temeli önceden atıldığı sürece her öğrenci beynindeki boncukların yapısını oluşturabilir. Ancak, öğrencinin "yansıtma alanı" uygulaması yapmış ancak "görsel alan" uygulamamış olması sağlanmalıdır. "Yansıma alanı" aynı zamanda "görüntü alanı" olarak da adlandırılabilir. Öğrenci ZihinselAritmetik hesaplama yaparken zihninde boncukların hareketi tamamlanır, gözlerinin parmaklarına bakması gerekmez. Aksine, "görsel alan" uygulayan öğrenci boncukları hareket ettirirken parmaklarına bakacak; beynindeki görüntünün ancak gözler (yani görme) yardımıyla tamamlanacağını gösterir. "İmge ZihinselAritmetik", okuyarak veya işiterek hesaplama yaparak, onbinlerce, yüzlerce, binlerce ve on binlerce birimde soru yapabilir. Ancak, "görsel ZihinselAritmetik" soruları yalnızca birimler halinde, onlarca okuyarak veya hesaplamayı işiterek yapabilir. "Bölünmüş hesaplama", yüzlerce, binlerce veya on binlik sorular göründüğünde kullanılacaktır. Sözde "bölünmüş hesaplama", soruları bölmek ve bunları iki, üç veya dört kez hesaplamak anlamına gelir. Bir öğrencinin işitme hesabı yapamıyorsa, sadece okuma hesaplaması yapılıyorsa, bu yanlış yöntemin kullanıldığı ve binlerce ve on binlik soruların hazırlanması için sorunların bir an önce çözülmesi gerektiği anlamına gelir. "Görsel ZihinselAritmetik" te sınırlı alan nedeniyle, birçok basamaklı boncuklar beyinde depolanamaz ve ilk etapta öğrencilerin hafıza gücünü geliştirme amacına hizmet etmez.