IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Giới Thiệu Chương Trình IMA Chương Trình Cảm Giác IMA Chương Trình Nền Tảng IMA Chương Trình Tư Duy Sáng Tạo IMA Mục Tiêu Giáo Dục Của IMA Kiểm Tra Chấm Điểm IMA Kỹ Năng Chương Trình IMA
ĐÓNG  X

Kiểm Tra Chấm Điểm IMA

 
  • Đánh giá tiêu chuẩn hàn lầm của Bàn tính và Số học Trí tuệ trên toàn thế giới
  • Duy trì việc học Bàn tính và Số học Trí tuệ để tăng cường năng lực trí tuệ
  • Khẳng định khả năng của các cá nhân trong chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ

 

Chương trình kiểm tra cấp độ sẽ đánh giá học sinh của INTELLIGENT về khả năng tính toán Bàn tính và Số học Trí tuệ . Mỗi bài báo sẽ thay đổi từ cấp độ 1 đến cấp độ 10 và Cấp độ tổng quát, trong đó cấp độ tổng quát chiếm tỷ lệ cao nhất. Để đánh giá kết quả học tập của học sinh, kết quả kiểm tra sẽ được phân loại thành các mức độ XUẤT SẮC, TỐT, ĐẠT và CHƯA ĐẠT. Tất cả các chứng chỉ sẽ được trao cho những sinh viên đã vượt qua kỳ thi.