IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Tutup  X

IMA Terma & Syarat

 

Selamat datang ke laman web rasmi INTELLIGENT EDUCATION GROUP. Sila baca terma dan syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan atau mendapatkan sebarang bahan, maklumat, produk atau perkhidmatan melalui imaedu.com. Dengan mengakses imaedu.com, anda bersetuju untuk menerima, tanpa batasan atau kelayakan, semua syarat dan syarat penggunaan ini. Sekiranya anda tidak menerima Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini, segera keluar dari imaedu.com. Terima kasih atas kerjasama anda.

Luangkan masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan teliti.

Tuntutan Pemilikan

Kandungan yang disediakan oleh www.imaedu.com merangkumi teks, muzik, suara, foto, video, grafik, e-mel dan isi penuh iklan. Semua kandungan tertakluk kepada hak harta intelek termasuk hak cipta dan cap dagang yang dipegang atau dilesenkan oleh www.imaedu.com. Tanpa kebenaran rasmi kami secara bertulis, anda dilarang sama sekali memperbanyak, menyalin, memetik atau mengubah kandungan untuk penggunaan komersial. www.imaedu.com berhak untuk menghentikan akaun dan merampas keuntungan haram sekiranya pengguna melanggar syarat. Penalti dan rayuan akan dikenakan mengikut keparahan kes.

 

Peraturan untuk Pengguna

Semua pengguna diatur oleh kandungan dan mesti mengikuti prinsip berikut:

 

A) Mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan;

B) Dilarang digunakan untuk tujuan haram;

C) Mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan kandungan terma dan syarat ini;

D) Dilarang melakukan sebarang tingkah laku melalui sistem perkhidmatan laman web yang akan memberi kesan kepada laman web 

     www.imaedu.com

E) Pengguna mesti memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap.

 

Pengubahsuaian, Gangguan dan Penamatan Perkhidmatan Sistem Laman Web

Memandangkan kesan kekhususan oleh perkhidmatan rangkaian, www.imaedu.com diberi kuasa untuk mengubah, mengubah, mengganggu, menghentikan perkhidmatan laman web sebahagian atau keseluruhan, tidak mempunyai tanggungjawab untuk pengguna atau pihak ketiga. Untuk operasi normal laman web, www.imaedu.com secara berkala atau tidak secara berkala akan memberikan perkhidmatan rangkaian atau melakukan baik pulih atau penyelenggaraan peralatan korelasi yang akan menyebabkan gangguan perkhidmatan rangkaian. KUMPULAN PENDIDIKAN KECERGASAN akan berusaha mengelakkan sebarang gangguan perkhidmatan atau had selang gangguan dalam masa terpendek, tetapi KUMPULAN PENDIDIKAN INTELIGEN tidak akan bertanggungjawab.

 

Had Liabiliti

Anda mungkin menemui pautan ke laman web atau sumber Internet lain di Laman Web. Anda mengakui dan bersetuju bahawa www.imaedu.com tidak bertanggung jawab atas ketersediaan laman web atau sumber luaran tersebut, dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, produk, perkhidmatan, atau bahan lain di atau tersedia dari laman web tersebut atau sumber. www.imaedu.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas apa-apa kerosakan atau kerugian sebenar atau yang didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan yang terdapat di atau melalui laman web tersebut atau resource.www.imaedu.com tidak akan bertanggungjawab atas kebocoran, kehilangan, penggelapan atau pengubahsuaian data peribadi anda dengan sengaja kerana serangan penggodaman, masalah komputer peribadi yang merebak virus yang menyebabkan penutupan sementara perkhidmatan internet. Sebarang masalah atau kesan yang disebabkan oleh kerosakan sistem, penyelenggaraan atau pengubahsuaian, INTELLIGENT EDUCATION GROUP akan mengurus dan menjalankan perkhidmatan pada sistem tidak lama lagi. Tetapi www.imaedu.com tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang berlaku kerana pengubahsuaian, gangguan dan penamatan perkhidmatan sistem laman web. Lebih-lebih lagi, KUMPULAN PENDIDIKAN KECERGASAN mungkin berhak untuk mengubah, mengubah, mengganggu, atau menghentikan perkhidmatan laman web pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, atas sebab apa pun tanpa sebarang notis.

Pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kesan selepas melanggar Undang-undang yang disebabkan oleh pelanggaran kandungan terma dan syarat, dan www.imaedu.com tidak akan bertanggungjawab.

 

Pampasan Pelanggaran Terma dan Syarat

Pengguna bersetuju untuk memastikan dan membenarkan keuntungan KUMPULAN PENDIDIKAN KECERGASAN dan pihak ketiga, pengguna juga bersetuju untuk memikul tanggungjawab semata-mata untuk kesan selepas melanggar kandungan terma dan syarat.

 

Undang-undang dan Peraturan

Terma dan syarat perkhidmatan laman web ini harus selaras dengan undang-undang korelasi nasional dan undang-undang dan peraturan. Sekiranya salah satu kandungan dalam terma dan syarat bertentangan dengan hukum korelasi dan undang-undang dan peraturan, pertentangan tersebut sebagian harus mematuhi undang-undang dan peraturan.

Syarat lain

A) www.imaedu.com berhak mentafsirkan terma dan syarat.
B) Tajuk syarat hanya untuk tujuan kemudahan, ia akan diabaikan ketika tafsiran.
C) Semua kandungan di atas mengikuti Bahasa Inggeris.