IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Đóng  X

Chính Sách Bảo Mật Thông Minh

 

Tuyên Bố Xử Lý Đữ Liệu Cá Nhân

Tuyên bố xử lý dữ liệu cá nhân này PDPS được thành lập theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2010 sau đây gọi là “Đạo luật. Các chính sách và thủ tục của dữ liệu cá nhân của bạn và sự đồng ý của bạn với việc sử dụng của nó và quá trình xử lý được thực hiện bởi Tập đoàn được liệt kê trong PDPS như sau:

 

Định Nghĩa

Tập Đoàn là Tập Đoàn Giáo dục Thông Minh, mặc dù nó là một công ty đã đăng ký trong hoặc ngoài Mã Lai.

Khóa học Thông Minh đề cập đến Khóa học số học trí tuệ thông minh, là thương hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn Giáo dục Thông Minh.

Dữ liệu cá nhân đề cập đến tên bạn hoặc con bạn, tuổi, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, e-mail, số điện thoại, ảnh và dữ liệu đã được thu thập hoặc sẽ được thu thập theo thời gian.

 

Cung Cấp Đữ Liệu Cá Nhân

Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Tập Đoàn, Tập đoàn có quyền sử dụng dữ liệu của bạn để quản lý việc đăng ký khóa học và hoặc cho yêu cầu của khóa học cho Tập Đoàn. Tập Đoàn cũng sẽ nhận và lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web, mạng xã hội và hoặc blog của Tập Đoàn.

 

Cam Kết Bảo Mật Đữ Liệu Của Chúng Tôi

Để duy trì tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như ngăn chặn việc truy cập trái phép và đảm bảo việc sử dụng chính xác dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Các biện pháp này có thể được xem xét và giám sát liên tục. Trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, không có biện pháp bảo mật nào có thể đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân và thông tin của bạn sẽ không bị nhiễu, lạm dụng hoặc xâm nhập và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, lạm dụng hoặc thay đổi nào phát sinh do sự cố như vậy.

 

Thông Tin Bản Quyền Và Thương Hiệu

Các trang và nội dung của Website bao gồm văn bản, đồ họa và biểu tượng Tài liệu và tên thương mại, logo và thương hiệu của Công ty là bản quyền, mẫu mã và nhãn hiệu tương ứng của Công ty, người có tất cả các quyền, quyền sở hữu trí tuệ và quyền loợ đối với tất cả các tài sản nói trên.

Bạn hoặc bất kỳ ai đại diện cho bạn đều không được phép in, sao chép, phân phối, truyền, tải lên, tải xuống, lưu trữ, hiển thị công khai, thay đổi hoặc sửa đổi Tài liệu và ngoại trừ việc tải xuống và in tài liệu chỉ cho mục đích lưu giữ hồ sơ cá nhân. Không cho phép bạn hoặc người khác sử dụng biểu tượng, địa chỉ trang web hoặc bất kỳ phương tiện nào khác để liên kết các trang Internet khác với bất kỳ trang nào trong Trang web trừ khi được công ty cho phép cụ thể bằng văn bản.

Bất kỳ việc tải xuống, truyền lại hoặc sao chép trái phép hoặc sửa đổi Tài liệu hoặc bất kỳ việc sử dụng nào khác ngoài các quy định nêu trên đều bị nghiêm cấm theo luật.

 

Mục Đích Của Xử Lý Đữ Liệu Cá Nhân

Tập đoàn có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 

Để xử lý đơn đăng ký của con bạn mẫu đăng ký khóa học Thông Minh.

Để liên lạc với bạn qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản tin nhắn, email, fax, thư và hoặc các phương thức liên lạc thích hợp khác.

Để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn.

Cung cấp cho bạn các dịch vụ giải thích khóa học, lịch trình, cơ sở vật chất, chương trình kế hoạch và hoặc hoạt động liên quan của Thông Minh.

Vì mục đích hành chính.

Thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào về lịch trình của khóa học Thông Minh và các dịch vụ qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản tin nhắn, e-mail, fax, thư và / hoặc các phương thức liên lạc thích hợp khác.

Tập đoàn có thể sử dụng hình ảnh, video clip hoặc giọng nói của con bạn cho mục đích quảng cáo khóa học, dịch vụ và hoặc dịch vụ điện thoại Thông Minh, tin nhắn văn bản tin nhắn, e-mail, fax, thư và hoặc thích hợp khác phương thức liên lạc.

Bất kỳ mục đích nào khác mà Tập đoàn cho là hợp lý.

 

Các điều khoản và điều kiện của dịch vụ trang web này phải phù hợp với luật tương quan quốc gia và các luật cũng như quy định. Nếu bất kỳ nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện xung đột với luật tương quan và luật pháp hay các quy định thì mâu thuẫn phải tuân theo luật pháp và các quy định. Chúng tôi luôn đón nhận các nhận xét và đề xuất của bạn về Chính sách bảo mật của chúng tôi.