IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
សេចក្ដីណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកសិក្សា ចំណុចសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន សក្ខីកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន ការប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុន ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុន និងការទទួលស្គាល់
ជិត  X

ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន


ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន CSR គឺជាគំនិតដែលអង្គការមួយមានកាតព្វកិច្ចមិនត្រឹមតែដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីរកមើលពីសុខុមាលភាពនៃសហគមន៍និងសង្គម។ ក្នុងន័យជាមូលដ្ឋាន ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចធ្លាក់ទៅក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិធីជាច្រើន - មួយចំនួនផ្តល់ឱ្យជាសប្បុរសធម៌ ផ្សេងទៀតរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ការឧបត្ថម ឬបង្កើតការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីបរិស្ថានស្អាត។

 

ទំនាក់ទំនងសហគមន៍
អាទិភាពចំបងមួយសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមគឺការអភិវឌ្ឍន៏ រក្សាទំនាក់ទំនងល្អ និងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយសហគមន៍របស់ខ្លួន។ អាជីវកម្មដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មក្នុងសុខុមាលភាពសហគមន៍អាចផ្ដល់ជូនសហគមន៍នូវ ការគាំទ្រ ភាពស្មោះត្រង់និងសុឆន្ទៈ។ ជាធម្មតា វាសំដៅទៅលើ "អាជ្ញាប័ណ្ណសង្គមដើម្បីប្រតិបត្តិការ" ដែលជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មមួយ។ ការធ្វើអាជីវកម្មមានទំនាក់ទំនងក្នុងសហគមន៏មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយសារមានគោលដៅរួម។ ដូចនេះ វាមានតំលៃណាស់ក្នុងការចំណាយពេលវេលា ពិចារណាពីរបៀបបង្កើននូវទំនាក់ទំនង ដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។ ដំណើរការអាជីវកម្មអាចនឹងកាន់តែប្រសើរឡើង ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមរយៈកិច្ចចូលរួមរបស់សហគមន៍។

 

ការអប់រំសម្រាប់អនាគត
ការអប់រំគឺជាកូនសោរសម្រាប់អនាគតដ៏ត្រចេះត្រចង់របស់កុមារគ្រប់រូប។ ដូច្នេះ គ្រប់ប្រព័ន្ធអប់រំរំមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការផ្តល់លក្ខខណ្ឌល្អសម្រាប់កុមារ ទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ ដើម្បីលូតលាស់ឱ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានភាពអង់អាច មានទេពកោសល្យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត ជាសសរទ្រូងនៃសង្គម។ ក្នុងកម្មវិធី ការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរគឺជាកត្តាសំខាន់។ យើងមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្តល់ឱកាសឱ្យកុមារគ្រប់រូប ដើម្បីឱ្យពួកគេសម្រេចបាននូវសក្ដានុពលពេញលេញ និងជួយដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងការបង្កើតនូវយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលប្រកបដោយទេពកោសល្យនិងការច្នៃប្រឌិត ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់សតវត្សទី២១។

 

ការផ្តល់សប្បុរសធម៌
ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ បានទទួលអត្ថផលប្រយោជន៍ដោយការគាំទ្រពីសហគមន៍ ហើយចង់ឆ្លើយតបទៅសង្គមតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ បានប្តេជ្ញាថា នឹងបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងសហគមន៍ទូទាំងពិភពលោកដែលយើងបម្រើការ។ ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសាជីវកម្មអន្តរជាតិ ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ ចាត់ទុកការផ្គត់ផ្គង់ដល់សហគមន៍ដែលខ្លួនបម្រើជារឿងសំខាន់។ តាមរយៈការបរិច្ចាគ និងការឧបត្ថមផ្សេងៗ Intelligent ផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍ក្នុងតំបន់និងអង្គការសប្បុរសធម៌ជាច្រើន។ ខណៈសាលារៀនផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះអប់រំដ៏រឹងមាំសម្រាប់ក្មេងៗ យើងបានរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីអប់រំនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន។

 

អង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌
ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ កំពុងរៀបចំផែនការបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌សម្រាប់អនាគត។ នេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីរបស់យើងដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចក្នុងសង្គម ក៏ដូចជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីជួយសង្គមវិញ។ អង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ដែលជាមូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់ឯកជនបានផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសប្បុរសធម៌ ដើម្បីជួយកុមារដែលត្រូវការជំនួយ ឬពីគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប។ ដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្តើមពីការបង្កើតអាហារូបករណ៍ ក្រោមមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ។ វាអាចជួយកុមារឆ្នើមរបស់ ក្រុមអប់រំឆ្លាតវៃ ដែលត្រូវការជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត យើងនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការមួយចំនួន ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនស្ម័គ្រ ដោយការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេ ដើម្បីជួយនៅតាមមណ្ឌលសប្បុរសធម៌ក្នុងស្រុក ដូចជាមណ្ឌលកុមារកំព្រា ឬមណ្ឌលចាស់ជរា។ គ្រូបង្គោលរបស់ ដឹងច្បាស់ថាការប្រឹងប្រែងរបស់គេ ពិតជាមានអត្ថន័យណាស់សម្រាប់សហគមន៍។