IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia IMA Abacus Mental Arithmetic, Kids Learning, Children Learning, IMA Academic, Sensory, Programmes, Foundation, Education, Creative Thinking, IMA, Abacus, Mental Arithmetic, Centre, Franchise, Learning Centre, Children Learning Centre, Enrichment Centre, Mental Arithmetic Learning Malaysia, Abacus Learning Malaysia
Giới Thiệu Chương Trình IMA Chương Trình Cảm Giác IMA Chương Trình Nền Tảng IMA Chương Trình Tư Duy Sáng Tạo IMA Mục Tiêu Giáo Dục Của IMA Kiểm Tra Chấm Điểm IMA Kỹ Năng Chương Trình IMA Mô Tả Khóa Học IMA Tài Liệu Giảng Dạy IMA
ĐÓNG  X

Mô Tả Khóa Học IMA

 

 

Tên Chương Trình Chương trình Số học trí tuệ thông minh (IMA)
Thời Gian Chương Trình Phụ thuộc vào sự tiến bộ của trẻ, khoảng 3 đến 5 năm
Tỷ lệ Giáo Viên Sinh Viên 1 : 9
Phân Bổ Thời Gian 2 giờ mỗi tuần, được phân bổ linh hoạt
Phương Tiện Giảng Dạy Tiếng Trung Quốc phổ thông, Tiếng Anh, Tiếng Mã Lai